Cennik

Na początku współpracy w porozumieniu z Klientem ustalana jest wysokość wynagrodzenia.


Koszt porady prawnej to 100zł netto.

 

W przypadku zlecenia sprawy do prowadzenia, koszt pierwszej porady jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za zastępstwo.

 

Koszt sporządzenia pisma procesowego zależy od stopnia skomplikowania sprawy i zwykle wynosi od 100zł do 300zł netto.

 

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie przy uwzględnieniu m.in. charakteru sprawy oraz koniecznego nakładu pracy. W sprawach sądowych kierujemy się zwykle stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).