Prawo karne

 • porady prawnych w zakresie prawa karnego
 • sporządzanie pism procesowych, w tym :
  • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
  • prywatne akty oskarżenia
  • zażalenia, apelacje
  • wnioski o odroczenie wykonania kary, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych oraz obwinionych w sprawach o wykroczenia