Usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie wielu dziedzin prawa. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, opracowujemy umowy, reprezentujemy przed sądem i zapewniamy stałą obsługę prawną przedsiębiorców.

 

W ramach świadczonych usług:

  • udzielamy porad prawnych (w biurze Kancelarii, siedzibie klienta, a także  mailem)
  • sporządzamy umowy cywilnoprawne, gospodarcze i inne,
  • sporządzamy pisma przedsądowe (wezwania do zapłaty, do wykonania umowy, do naprawienia szkody, do zaniechania naruszania dóbr osobistych) oraz pisma procesowe (m.in. pozwy, apelacje, zażalenia, sprzeciwy od nakazu zapłaty)
  • reprezentujemy w sporach sądowych i przedsądowych, a także w sprawach karnych
  • świadczymy  obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • sporządzamy umowy, projekty uchwał, statutów,
  • bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach

Szczegółowy zakres usług w poszczególnych dziedzinach znajdą Państwo w menu po prawej stronie.